Zadanie pn. "Zakup resektorów dla Oddziału Urologicznego"

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował zw 2019 r. zadanie pod nazwą ,,Zakup resektorów dla Oddziału Urologicznego"

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Całkowita wartość Zadania wyniosła 74 341,62 zł w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła (99%) 73 598,20 zł

- środki pochodzące z budżetu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce wyniosły (1%) 743,42 zł

Zakres zadania obejmował zakup sprzętu do wykonywania pilnych i onkologicznych zabiegów endoskopowych, który jest niezbędny do wykonywania badań i zabiegów w obrębie dróg moczowych, w przypadku krwiomoczu, guza pęcherza moczowego oraz kamienicy dróg moczowych w Oddziale Urologicznym. Dzięki realizacji inwestycji została zachowana ciągłość pracy oraz sprawna realizacja świadczeń medycznych i wykonywanie kontraktu z NFZ.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 11:56