Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z zapotrzebowaniem na wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji w/w Projektu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce , 26 października 2020r. została zawarta umowa na wykonanie zamówienia z firmą Dariusz Załuska Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe ul. Kołobrzeska 11, 
07-410 Ostrołęka.


Opublikowano: 03 listopada 2020 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2020, 11:21