ZADANIE PN.: ,ZAKUP SYSTEMU DLA ZAKŁADU ŻYWIENIA W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. dr. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE''

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,,Zakup sytemu dla zakładu żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 62.730,00 zł

  • dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 62.102,70 zł  (99%)
  • środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  wyniosły  627, 30 zł   (1%)

 

Zakres rzeczowy zrealizowanego Zadania obejmował:

  • zakup, dostawę i montaż systemu informatycznego dla zakładu żywienia, pozwalającego na uzyskanie pomocy w centralnym tworzeniu menu, zarządzaniu procesem produkcji żywności oraz logistyką dostaw w MSS w Ostrołęce.

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 17 grudnia 2021 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 17.12.2021, 13:29