Projekt pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

logotyp

W związku z pilnym zapotrzebowaniem na wykonanie instalacji zasilania sieci szpitalnej w tlen medyczny między szpitalem tymczasowym, a obiektem Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. W ramach realizacji w/w  Projektu została zawarta umowa , której przedmiotem zamówienia jest ,, Wykonanie instalacji zasilania sieci szpitalnej w tlen medyczny'' , stroną Sprzedającą jest firma KRUK PARTNER S.C. Grzegorz Kruk, Marta Olszewska z siedzibą w Warszawie ul. Na Przełaj 12 a

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 13 stycznia 2022 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2022, 11:08