Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z zapotrzebowaniem na zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu  w dniu  23 października 2020r. została zawarta umowa , której przedmiotem zamówienia jest ,, Zestaw do monitorowania EKG i saturacji.'' Stroną Sprzedającą jest firma WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie.   


Opublikowano: 03 listopada 2020 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2020, 11:20