Zadanie pn." ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im.dr.Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował zadanie pod nazwą: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr.Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 2.089.408,00

  • dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.068.513,92 (99%)
  • środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wyniosły 2.894,08 (1%)

 

Zakres rzeczowy zrealizowanego Zadania obejmował:

  • zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego
  • zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Poradni Urologicznej - gabinet zabiegowy
  • zakup urządzenia do dekontaminacji metodą VHP
  • zestaw do videoendoskopii

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 23 grudnia 2019 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2020, 12:04