"Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

logotyp

Projekt pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce" w ramach Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii) - w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Wartość ogółem Projektu : 9 969 901,89 zł w tym:

  • Wydatki kwalifikowane: 9 271 933,24 zł w tym: 
  •  Unia Europejska - 7 417 546,59 zł. 
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 1 847 240,35, 
  • MSS - 7 146,30 zł.

 

  • Wydatki niekwalifikowane: 697 968,65 zł  w tym: 
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -683 153,15zł. 
  • MSS -14 815,50 zł. 

Celem głównym prezentowanego Projektu jest: poprawa jakości, dostępności i kompleksowości usług zdrowotnych z zakresu kardiologii poprzez inwestycje w infrastrukturę Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Projekt swym zakresem obejmował zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz niezbędną modernizację pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, a także doposażenie Pracowni Elektrofizjologii, Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów, która funkcjonuje w strukturach Oddziału Kardiologicznego. Została zakupiona nowoczesna aparatura  medyczna min: kardiomonitory, system do monitorowania telemetrycznego, aparaty EKG, defibrylatory, echokardiografy, system wysiłkowy. W Ośrodku powstał pokój odpoczynku oraz muzykoterapii i edukacji.

Nowo tworzony Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej będzie się składał z oddziału stacjonarnego, oddziału dziennego oraz telerehabilitacji w ramach której pacjenci, wyposażeni w odpowiednie urządzenia do teletransmisji, będą się rehabilitować w warunkach domowych pod kontrolą Centrum Telemonitoringu zlokalizowanego w Ośrodku. W zależności od wskazań klinicznych pacjenci będą mogli być także leczeni w ramach rehabilitacji hybrydowej (np. zacząć leczenie w trybie stacjonarnym, kontynuować w trybie dziennym a następnie w warunkach domowych z użyciem systemu telerehabilitacji). 

     W ramach Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej został zorganizowany zespół nowocześnie wyposażonych pracowni diagnostycznych oraz poradnia dedykowana pacjentom po przebytym zawale serca. Pacjenci będą objęci taką opieką przez rok po przebyciu zawału serca. Dotychczas nie było takiej usługi w polskim systemie opieki kardiologicznej. Pozwoli to wcześnie wykrywać pojawiające się powikłania przebytego zawału oraz wdrażać odpowiednie postępowanie. Uzupełniająco w ramach nowoutworzonego Ośrodka prowadzona będzie także edukacja pacjentów i ich rodzin w zakresie metod resuscytacji krążeniowo-oddechowej, poradnictwo dietetyczne oraz poradnictwo psychologiczne. Jedną z form terapii wspomagających będzie także muzykoterapia.

 

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 19 lutego 2020 r.

Autor: Beata Kur

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021, 13:43