Ogłoszenia

29

maja

2020

Konkurs ofert obejmuje pełnienie funkcji Kierownika wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,  pełnieniem dyżurów medycznych i pełnieniem dyżurów medycznych pod telefonem i na wezwanie w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego wraz z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

04

października

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

04

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy