Odwołanie wstrzymania przyjęć planowych do Szpitala