Lista leków refundowanych obowiązująca od 01 listopada 2020 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2020 r. 


Opublikowano: 27 października 2020 r.

Autor: Ewelina Lemańska

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020, 13:37