Aktualności

Dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje, że w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiologiczną a także znoszeniem obowiązujących obostrzeń, przyjmowanie osób na praktyki studenckie i zawodowe zostaje wznowione od dnia 06.05.2021r.

Dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  informuje, że w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia przedłużeniem obostrzeń w całym kraju wydłuża się okres zawieszenia przyjmowania osób do Szpitala na praktyki studenckie i zawodowe do czasu odwołania.

Dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  informuje, że w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia przedłużeniem obostrzeń w całym kraju wydłuża się okres zawieszenia przyjmowania osób do Szpitala na praktyki studenckie i zawodowe do 18.04.2021r.

Dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje

o wznowieniu porodów rodzinnych

od dnia 31 maja 2021 r.

Dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  informuje, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną i wzrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz ogłoszonymi przez Ministra Zdrowia obostrzeniami w całym kraju, na okres od 19.03.2021r. do 09.04.2021r. wstrzymuje się przyjmowanie osób do Szpitala na praktyki studenckie i zawodowe.                                                                                                                             

Ponowne przyjęcie studentów na praktyki po 09.04.2021r. będzie uzależnione od sytuacji dotyczącej liczby zakażeń i ogłaszanych przez Ministra Zdrowia komunikatów.

W związku z dużą ilością pacjentów zakażonych COVID-19 w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego oraz w Szpitalu Tymczasowym, dyrekcja zwraca się z prośbą o zgłaszanie się wolontariuszy chętnych do pracy z ww. pacjentami.

Dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje, że w środą 17 marca 2021 r. został uruchomiony Szpital Tymczasowy, dla którego jesteśmy szpitalem patronackim. Do szpitala trafiać będą pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w stanie stabilnym, potrzebujący jednak stałego nadzoru medycznego i leczenia. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w godzinach popołudniowych. Szpital ma zapewnioną obsadę personelu medycznego. Głównie są to osoby będące w zasobach naszego szpitala, które zgodziły się na ponadnormatywny czas pracy, a które też w dużej mierze już mają doświadczenie w pracy przy pacjentach zakażonych COVID-19.

Osoby zaszczepione pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID-19 proszone są o zgłaszanie się dziś i jutro (21 i 22 stycznia 2021 r.) celem podania drugiej dawki szczepionki.

 Szczepienia odbywać będą się, tak jak poprzednio, w Poradni Chorób Zakaźnych w godz. 10.00-16.00.

 

Z poważaniem,

Maria Kapuśniak, koordynator ds. szczepień w MSS im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce, Szpitala Węzłowego

Od soboty 16 stycznia 2021 r. wstrzymane zostają dostawy szczepionki do Punktu Szczepień w Szpitalu Węzłowym w Ostrołęce. W najbliższym tygodniu (od 19.01.2021 r.) będą dostarczane szczepionki dla osób zaszczepionych pierwszą dawką. Osoby te, zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, otrzymają drugą dawkę po 21 dniach licząc od daty pierwszej dawki.

Osoby należące do grupy zero, które wyraziły chęć zaszczepienia się, a u których nie rozpoczęto jeszcze szczepień, zostaną zaszczepione w późniejszym terminie, po wznowieniu dostaw szczepionki. Osoby te proszone są o telefoniczne uzgadnianie terminów szczepień po wznowieniu dostaw szczepionek (tel. 29 765-17-30 od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.30).

Z poważaniem,

Maria Kapuśniak, koordynator ds. szczepień w MSS im Dr J. Psarskiego w Ostrołęce Szpitala Węzłowego

Dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje, że w ramach realizacji narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, szpital w Ostrołęce został wyznaczony jako szpital węzłowy - punkt szczepień przeciwko COVID-19. Termin zgłaszania personelu podmiotów leczniczych wydłużono do dnia 28 grudnia 2020 r. Osoby, które nie skorzystały z tej możliwości mogą zaszczepić się na zasadach ogólnych.

W związku z pandemią i związanymi z nią brakiem odwiedzin w naszej placówce, dyrekcja MSS w Ostrołęce wyznacza godziny dostarczania paczek przez rodziny dla pacjentów przebywających w oddziałach ostrołęckiego szpitala.

03

grudnia

2020

Szpital w Ostrołęce ze wsparciem Caritas Polska i PSE 

Respirator transportowy Para Pac Plus o wartości ponad 30 tys. zł został przekazany do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach akcji
#WdzięczniMedykom prowadzonej przez Caritas Polska. Było to możliwe dzięki wsparciu inicjatywy największej organizacji dobroczynnej w kraju przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.