Projekt pn. " Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępnoci do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" - dostawa sprzętu medycznego

Projekt; pn. ,,Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii"

Lider

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zakupił Aparat Ultrasonograficzny do przesiewowego badania klatki piersiowej w diagnostyce COVID-19.

Aparat USG został zakupiony dzięki uruchomieniu dodatkowych środków z Funduszy Unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

2014-2020 przeznaczonych min. na bezpieczeństwo epidemiologiczne do przeciwdziałania COVID-19 a także ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego.

 

Poniżej efekty zrealizowanych działań w ramach projektu:

Autor: Beata Kur


Opublikowano: 09 czerwca 2020 r.

Autor: Krzysztof Sobolewski

Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021, 12:06