Informacja dla praktykantów i stażystów

INFORMACJA DLA PRAKTYKANTÓW I STAŻYSTÓW

       Dyrekcja MSS w Ostrołęce uprzejmie informuje, że osoby chcące odbyć praktykę bądź staż w MSS w Ostrołęce zobowiązane są do złożenia podania z akceptacją oddziałowej lub lekarza kierującego oddziałem. 

            Do podania koniecznie należy załączyć: 

           - program praktyki

          - 2x porozumienie bądź umowa ( oryginał/ksero "za zgodność z oryginałem" )

          - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów bądź praktycznej nauki zawodu

          - ksero szczepień WZW typu "B"

          - ubezpieczenie NNW 

          - ubezpieczenie OC :   10.000 tys - jedno zdarzenie

                                                  50.000 tys - wszystkie zdarzenia

            Wymaganą dokumentację należy złożyć na głównym Sekretariacie Szpitala ( II piętro, Administracja ). Informacja odnośnie praktyk jest dostępna do uzyskania w Dziale Służb Pracowniczych i Płac - pokój 224 bądź drogą telefoniczną pod numerem 29 765 21 88.      

Do pobrania:

192602

Opublikowano: 30 lipca 2021 r.

Autor: Karolina Piekarska

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021, 14:26