Wstrzymanie przyjęć do Oddziału Chorób Wewnętrznych i ustabilizowanie się sytuacji w Oddziale Chirurgii Ogólnej


Opublikowano: 09 października 2020 r.

Autor: Piotr Zaorski

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2020, 15:29