Lista leków refundowanych obowiązująca od 01 lipca 2019 r.

Obwieszenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2019 r.


Opublikowano: 12 lipca 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2019, 15:43