Projekt "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł.

 

 


Opublikowano: 15 kwietnia 2020 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 15.04.2020, 11:56