Lista leków refundowanych obowiązująca od 01 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2020 r.


Opublikowano: 23 grudnia 2019 r.

Autor: Ewelina Lemańska

Ostatnia aktualizacja: 23.12.2019, 13:07