Lista leków refundowanych obowiązująca od 01 września 2020 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r.


Opublikowano: 28 sierpnia 2020 r.

Autor: Ewelina Lemańska

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2020, 09:31