Szerszy dostęp do świadczeń zdrowotnych od 1 czerwca 2020r.

Od 1 czerwca 2020 r. poszerzony zostaje dostęp do świadczeń zdrowotnych.

1.       W ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych:

 • Przyjmowanie wszystkich pacjentów, 
 • Umawianie wizyt na konkretny termin (z podaniem godziny i minuty oraz zobowiązanie do przestrzegania terminu),
 • Wizyty osobiste w poradni za zgodą pacjenta, w przypadku braku zgody ustalenie najbliższego możliwego terminu, 
 • Nadal obowiązuje rejestracja telefoniczna, wyjątek stanowią pacjenci urazowi i przypadki nagłe - możliwość rejestracji bezpośredniej,
 • Dopuszcza się możliwość udzielania wizyt w ramach teleporad (z ważnych względów na prośbę pacjenta - o zasadności decyduje lekarz).

2.       W ramach diagnostyki:

 • Przywraca się realizację wszystkich badań diagnostycznych (w tym także badań z programów przesiewowych i spirometrii).
 • Zespół Poradni Specjalistycznych: 29 765 23 00
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy: 29 765 26 38 
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 29 765 21 37
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego: 29 765 21 45
 • Poradnia Dziecięca: 29 765 21 59
 • Poradnia onkologiczna (zmiana lokalizacji, szczegóły po kontakcie telefonicznym): 29 765 13 04
 • Ośrodek Medycyny Pracy pracuje w normalnym trybie - po rejestracji telefonicznej: 29 765 21 23
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej - 29 765 22 03

Ostrołęka, dn. 01.06.2020 r.


Opublikowano: 03 czerwca 2020 r.

Autor: Marta Kowalczyk

Ostatnia aktualizacja: 01.11.2020, 17:44