OGŁOSZENIE NOWA ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

Dla ułatwienia realizacji świadczeń Dyrekcja Szpitala umożliwia szerszy dostęp do wizyt w poradniach:

- Wizyty pierwszorazowe - porady pilne, za zgodą pacjenta.

- Inne rodzaje wizyt - realizowane w ramach teleporad - kontakt nawiąże lekarz.

- Badania Echo serca, Holter RR, Holter, mammografii, kolonoskopii i gastroskopii (bez realizacji programu przesiewowego) będą udzielane w ramach wizyt w pracowniach - pilne i za zgodą   pacjenta

- Porady urazowe: w przypadku pacjentów urazowych obowiązuje rejestracja telefoniczna - będą wyznaczone godziny wizyt.

Rejestracja osobista nie odbywa się - jedynie rejestracja telefoniczna:

Zespół Poradni Specjalistycznych: 29 765 23 00

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy: 29 765 26 38 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: 29 765 21 37

Poradnia Zdrowia Psychicznego: 29 765 21 45

Poradnia Dziecięca: 29 765 21 59

Poradnia onkologiczna (zmiana lokalizacji, szczegóły po kontakcie telefonicznym): 29 765 13 04

Ośrodek Medycyny Pracy pracuje w normalnym trybie - po rejestracji telefonicznej: 29 765 21 23

Zakład Rehabilitacji Leczniczej: 29 765 22 03

 

Ostrołęka, dn. 05.05.2020 r.


Opublikowano: 16 marca 2020 r.

Autor: Krzysztof Chojnowski

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2020, 13:47