"Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" w ramach RPO WM 2014-2020

#Fundusze Europejskie #EU REGIO Poland #Komisja Europejska w Polsce

Spot powstał w ramach realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" w ramach RPO WM 2014-2020


Opublikowano: 27 czerwca 2020 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2020, 07:37