Kryteria przyjęcia do szpitala tymczasowego

SZPITAL TYMCZASOWY (ST)

dla którego szpitalem patronackim jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

al. Jana Pawła II120A, 07-410 Ostrołęka

Koordynator: tel. 29 765-24-38, tel. fax. 29 760-45-69

Kryteria przyjęcia do szpitala tymczasowego - dorośli chorzy wymagający hospitalizacji:

1)   rozpoznanie COVID-19 na podstawie dodatniego wyniku PCR lub testu antygenowego, wykonanego nie dłużej niż 10 dni wcześniej;

2)  stan wymagający tlenoterapii (informacja o wielkości przepływu i saturacji) lub stan nie wymagający tlenoterapii;

3)  wynik badania obrazowego płuc (RTG lub tomografia komputerowa w ciągu ostatnich 5 dni),

4)  brak ostrych i przewlekłych chorób współistniejących, wymagających leczenia
specjalistycznego lub zakończone leczenie specjalistyczne (zachowawcze i/lub zabiegowe)
chorób współistniejących; (stan po operacjach, embolizacjach, leczeniu endoskopowym itp.);

5)   uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem ST.

Kryteria wykluczające z przeniesienia do Szpitala Tymczasowego:

1)  Ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania
specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza
zakres działania szpitala tymczasowego;

2)  Niewydolność oddechowa pomimo standardowej tlenoterapii biernej (np. pacjenci
pogarszający się, wymagający tlenoterapii wysokoprzepływowej lub respiratoroterapii)

3)   Niestabilność krążeniowo-oddechowa wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;

4)   Aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna;

5)   Ostre psychozy, niezależnie od etiologii;

6)  Stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi
substancjami;

7)   Zaawansowane zespoły otępienne;

8)   Chorzy pozostający w opiece paliatywnej z powodu choroby terminalnej, niezależnie od etiologii;

9)   Współistniejące choroby zakaźne;

 

10)    Czynne zakażenie niektórymi drobnoustrojami - alertpatogenowymi

11)    Nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności;

12)   Ciężarne bez względu na stan zaawansowania ciąży.

Chory przyjmowany do szpitala musi spełniać WSZYSTKIE* kryteria przyjęcia i NIE SPEŁNIAĆ ŻADNEGO kryterium wykluczającego.

Wstępne kryteria przyjęcia do szpitala i wykluczenia z przeniesienia do Szpitala Tymczasowego w fazie I przyjęto mając na uwadze zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa chorych hospitalizowanych w Szpitalu Tymczasowym.

*dopuszcza się warunkowo przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej, na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego.


Opublikowano: 24 marca 2021 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 24.03.2021, 18:42