www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe - 20-01-2017 - rehabilitacja kardiologiczna

dodał: Administrator (2017-01-20)
zmodyfikował: Administrator (2017-01-27)

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowegonadostosowanie pomieszczeń  Bloku A VII piętro       ( około 50 m2 ) Bloku B I piętro (około 680 m2 ) na potrzeby ośrodka rehabilitacji kardiologicznej dla projektu  „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych  w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowych VI Jakość życia,  Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,  Typ Projektów Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii)- w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.

Pliki do pobrania