www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe - 20-01-2017 - chor.nowot

dodał: Administrator (2017-01-20)
zmodyfikował: Administrator (2017-01-27)

Zapytanie ofertowe na: "Aktualizacja posiadanego  przez zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego  na dostosowanie pomieszczeń II piętra bloku A na Oddziale ginekologiczno-położniczym ( około 110 m2 )na potrzeby Sali operacyjnej  dla projektu  „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do  usług publicznych  jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowych VI Jakość życia,  Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,  Typ Projektów Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii)- w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi."

Pliki do pobrania