www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Postępowania aktywne

 • MSS-TZP-ZPP-26-24-19

  Dostawa odczynników i materiałów jednorazowych do Zakładu Patomorfologii.

  data: 2019-08-23

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-22/19

  Zamówienie na dostawę energii elektrycznej.

  data: 2019-08-14

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-23-19

  Dostawa mięsa i wędlin.

  data: 2019-08-09

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-21-19

  Modernizację systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce.

  data: 2019-08-02

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-16-19

  Dostawa sprzętu do badań i zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej.

  data: 2019-07-31

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-19-19

  Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel tematyczny 3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony".

  data: 2019-07-26

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-18-19

  Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku.

  data: 2019-06-27

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-15-19

  Dostawa kardiowerterów.

  data: 2019-06-12

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-14/19

  Dostawa rękawic medycznych.

  data: 2019-06-06

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-10-19

  Zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej a także doposażenie Pracowni Elektrofizjologii funkcjonującej aktualnie w strukturach Oddziału Kardiologicznego w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakładzie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”.

  data: 2019-06-05

  Więcej