www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Postępowania aktywne

 • MSS-TZP-ZPP-26-37-19

  Wyposażenie sal do kinezyterapii oraz zakup wagi elektronicznej na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania: : "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

  data: 2019-10-30

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-36-19

  Zakup urządzenia do dekontaminacji metodą VHP

  data: 2019-10-28

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-34-19

  Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce.

  data: 2019-10-14

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-33-19

  Zakup systemu do telerehabilitacji oraz dostawa wyposażenia gabinetów obejmująca sprzęt do muzykoterapii i sprzęt komputerowy na  potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

  data: 2019-10-11

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-32-19

  Wyposażenie sal do kinezyterapii oraz zakup wagi elektronicznej na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

  data: 2019-10-10

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-29-19

  Zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Wspólna inicjatywa mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel tematyczny 3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony"."

  data: 2019-10-07

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-31-19

  Wyposażenie gabinetów na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji kardiologicznej w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

  data: 2019-10-02

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-30-19

  Zakup urządzenia do dekontaminacji metodą VHP.

  data: 2019-09-19

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-27-19

  Zakup sprzętu dla Oddziału Urologicznego oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla Poradni Urologicznej w Ostrołęce.

  data: 2019-09-18

  Więcej

 • MSS-TZP-ZPP-26-26-19

  Dostawa endoprotez dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

  data: 2019-09-13

  Więcej