Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował zadanie pod nazwą
"Zakup kardiomonitorów dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego"

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Realizacja zadania odbywała się w okresie od 19.10.2017r. do 31.12.2017r.

Całkowita wartość Zadania wyniosła 70.567,20 zł w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła (99%) 69.861,53 zł

- środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wyniosły (1%) 705,67 zł

Zadanie polegało na zakupie 3 szt. Kardiomonitorów dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz 3 szt. Kardiomonitorów dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.

Zakupione Kardiomonitory służą do monitorowania podstawowych czynności życiowych jak krzywa EKG, częstość tętna, pulsoksymatria, czyli wysycenie hemoglobiny tlenem, są niezbędnym wyposażeniem oddziałów, w których monitorowani są pacjenci po zabiegach operacyjnych oraz stosowane są u pacjentów najcięźej chorych. Każdy pacjent operowany w naszym Szpitalu po zabiegu ma zlecone monitorowanie ciśnienia krwi, czynności serca, częstość tętna i saturacji.