www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Upoważnienie do odbioru recepty/zlecenia

dodał: Administrator (2015-05-13)
zmodyfikował: Administrator (2015-05-13)

Upoważnienie do odbioru recepty / zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W związku  z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 5 grudnia  1996 r. o zawodach lekarza  i lekarza dentysty  (tekst jednolity Dz. U. 2011, Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

W związku z powyższym zostały wprowadzone następujące wzory druków:

1.    Upoważnienie do odbioru recepty/zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne,

2.    Oświadczenie do odbioru recepty/zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne,

3.    Oświadczenie o odbiorze recepty/zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Jeśli pacjent chce upoważnić do odbioru recepty/zlecenia konkretną osobę/osoby - wypełnia druk z poz. 1, podając ich dane, jeżeli pacjent chce upoważnić do odbioru recepty/zlecenia każdą osobę, która się po receptę/zlecenie zgłosi - wypełnia druk z poz. 2. Upoważnienie lub oświadczenie do odbioru recepty/zlecenia dołącza się do dokumentacji pacjenta.

Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta. Oświadczenie o odbiorze recepty/zlecenia wypełnia osoba, której przekazano  receptę/zlecenie - druk z poz. 3. Oświadczenie dołącza się do dokumentacji pacjenta.