www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Zakład Kardiologii Inwazyjnej

Kierownik Dariusz Karwowski – tel. (29) 765-15-69
adres e-mail: dariusz.karwowski@szpital.ostroleka.pl

Pracownia hemodynamiki w Ostrołęce powstała w 2002r (jako pierwsza w województwie mazowieckim poza Warszawą) pierwotnie jako Zakład Diagnostyki Inwazyjnej Układu Krążenia i Hemodynamiki w budowanym szpitalu przy Alei Jana Pawła II. W lutym 2002 wykonano pierwsze badania koronarograficzne. Zabiegi angioplastyki wieńcowej i obwodowej były wykonywane od 2003r. Zabiegi wykonywane są na koronarografie firmy GE - INNOVA 2000. Czterech lekarzy posiada status samodzielnego operatora, dwóch – status diagnosty, w trakcie kształcenia w zabiegach angioplastyki wieńcowej. Zabiegi wykonujemy z dojścia przez tętnicę udową ("z pachwiny") i tętnicę promieniową ("od ręki").

W 2005r. został rozbudowany pododdział Zakładu - posiadamy 16 łóżek ( w tym 4 stanowiskowy OIOK), gdzie diagnozujemy i leczymy pacjentów z OZW oraz stabilną chorobą wieńcową. Zapewniamy samodzielnie kompleksową intensywną opiekę kardiologiczną posiadając pełne wyposażenie OIOK (m.in. kontrapulsacja wewnątrzaortalna, respirator). Mamy również możliwość wykonania hemodiafiltracji w OIOK-u. W najbliższym czasie będziemy wykonywać badania ECHO wewnątrznaczyniowe (IVUS) i FFR.

W lutym 2007 roku uruchomiony został 24-godzinny ostry dyżur zawałowy. Dyżur pełni dwóch lekarzy – lekarz opiekujący się pacjentami w oddziale Zakładu i lekarz - operator, wykonujący zabiegi kardiologii inwazyjnej. Zakład od początku uruchomienia obsługuje rejon północno-wschodniego Mazowsza oraz część Warmińsko-Mazurskiego (około 500 tys. ludności ). Dodatkowym czynnikiem, który istotnie wpływa na skrócenie czasu transportu pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym do Pracowni jest posiadanie aparatury do obsługi teletransmisji EKG z karetek i SOR-ów. Lekarz dyżurny interpretuje przysłane EKG i kwalifikuje do wdrożenia właściwego postępowania w przypadku OZW.

Od 2009 r. przyjęliśmy nazwę Zakładu Kardiologii Inwazyjnej. ZKI współpracuje z Kliniką Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Kliniką Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca oraz I Kliniką Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie. Zakład uczestniczy w dużych międzynarodowych badaniach klinicznych. Prowadzimy rejestr zabiegów w Krajowej Bazie Danych Procedur Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych (PL-ACS) w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego.

Zabiegi wykonywane w ZKI ( zabiegi planowe oraz w trybie pilnym w Ostrych Zespołach Wieńcowych):

 • koronarografia,
 • koronaroplastyka,
 • wentrykulografia,
 • zakładanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
 • zakładanie elektrody do czasowej stymulacji serca,
 • angiografia i angioplastyka obwodowa (obecnie niewykonywane).

Procedury w Zakładzie KardioIogii Inwazyjnej

  badania koronarograficzne angioplastyka wieńcowa (PCI) angiografia naczyń obwodowych angioplastyka naczyń obwodowych (PTA)
2002 551 0 0 0
2003 900 1 30 15
2004 1054 51 93 63
2005 901 182 192 154
2006 1006 231 (51 ACS) 55 5
2007 1419 542 (399 ACS) 89 44
2008 1665 693 (514 ACS) 0 0
2009 1553 726 (477 ACS) 0 0
2010 1360 747 (488 ACS) 0 0

Informacja dla pacjenta

Przyjęcia planowe bezpośrednio w Zakładzie z pominięciem Izby Przyjęć szpitala.

Informacja dla lekarzy

Przyjęcia na ostro po ustaleniu telefonicznym bezpośrednio w Zakładzie

 • telefon "zawałowy" ZKI Ostrołęka – 516 090 189

Kontakt

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny

Zakład Kardiologii Inwazyjnej

07-410 Ostrołęka Al. Jana Pawła II 120A

Tel "zawałowy" – 516 090 189

Sekretariat - (29) 765-11-99

Fax - (29) 765 25 30

Gab. Lekarski - (29) 765-15-74

Gab. Lekarski - (29) 765-15-82
 

Publikacje ZKI Ostrołęka

 1. Kardiomiopatia Tako Tsubo / Wojciech Suchciki, Mariusz Łada, Dariusz Karwowski – Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2007; 3, 4 (10): 227–234
 2. Angina Printzmetala / Dariusz Noll, Wojciech Suchcicki, Dariusz Karwowski, Katarzyna Zalewska-Noll - Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2010; 6, 1 (19): 38-46
 3. 1.Innowacje w sektorze farmaceutycznym w Polsce / Anna Tyszka, Beata Lubos - Z. 24 (2009), s. 221-235
 4. Reformy systemu ochrony zdrowia na świecie - problemy, kierunki zmian / Anna Tyszka - 2009, [nr] 1, s. 143-154

Galeria zdjęć