www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału

lek.Robert Kogut

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Joanna Dąbrowska
 

 

INFORMACJA O SOR Z IP:

  1. Spełnia zadania określone ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U nr 191 poz. 1410 ze zmianami) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.11.237.1420 -  z dnia 08 listopada 2011 r. ze zmianami)
  2. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w  stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

    Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

    Do stanów zagrożenia zdrowotnego możemy zaliczyć min:

o          utrata przytomności,

o          zaburzenia świadomości,

o          drgawki,

o          nagły, ostry ból w klatce piersiowej,

o          zaburzenia rytmu serca,

o          nasilona duszność,

o          nagły ostry ból brzucha,

o          uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszka krwi,

o          masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,

o          masywny krwotok z dróg rodnych,

o          gwałtownie postępujący poród,

o          ostre i nasilone reakcje uczuleniowe ( wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,

o          zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,

o          rozległe oparzenia,

o          udar cieplny,

o          wyziębienie organizmu,

o          porażenie prądem,

o          podtopienie lub utonięcie,

o          agresja spowodowana chorobą psychiczną,

o          dokonana próba samobójcza,

o          upadek z dużej wysokości,

o          rozległa rana, będąca efektem urazu,

o          urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

  1. Posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z medycyny ratunkowej.
  2. Liczy 7 łóżek (w tym 3 krótkotrwałej intensywnej terapii).
  3. Oddział współpracuje z regionalnym systemem łączności oraz z innymi służbami ratownictwa w rejonie.

Nie możemy zatem liczyć, że w SOR otrzymamy taką pomoc, jak np. przedłużenie recepty, zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS, czy pomoc przy nasileniu objawów znanej choroby przewlekłej, infekcji, itp. – w tym zakresie powinniśmy się zgłaszać do placówki świadczącej usługi POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajdujące się w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 49.

 

 KONTAKT

Kierownik Oddziału            (29) 7651157
Pielęgniarka Oddziałowa     (29) 7651161

Pokój lekarzy                     (29) 7651152

Rejestracja                        (29) 7651181

Sekretariat                        (29) 7651166