www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Oddział Psychiatryczny

 

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału lek. Marek Bohdziewicz

Pielęgniarka Oddziałowa  lic. Iwona Zglejszewska

INFORMACJE OGÓLNE

  • Od kwietnia 2015r. oddział zlokalizowany jest na terenie Szpitala (Al. Jana Pawła II 120 A) w oddzielnym budynku.
  • Pacjenci przebywają w komfortowych salach z łazienkami. Mają możliwość spacerowania za budynkiem oddziału. Oddział jest monitorowany.
  • Oddział liczy 24 łóżka
  • Rocznie w oddziale leczonych jest ponad 500 pacjentów;
  • Od 2016r. na oddziale prowadzona jest terapia elektrowstrząsowa.

ZAKRES WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ

  • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania z towarzyszącymi im chorobami somatycznymi:

- Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

-Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych

-Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe

-Zaburzenia nastroju

-Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

-Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

-Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

-Upośledzenie umysłowe

-Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

-Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

-Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone (BNO)

  • Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne w kierunku podejrzewanej:

 

KONTAKT

Sekretariat                                     (29) 765 13 15

Kierownik oddziału                         (29) 765 13 14

Pielęgniarka oddziałowa                  (29) 765 13 13

Dyżurka pielęgniarek                      (29) 765 13 17