www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Oddział Kardiologiczny

Kierownik Oddziału Janusz Jankielewicz - tel. 29/765 17 35
adres e-mail: janusz.jankielewicz@szpital.ostroleka.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 • Celem oddziału jest szybka i nowoczesna diagnostyka oraz leczenie chorób układu krążenia;
 • Pełni całodobowy dyżur kardiologiczny z możliwością 24-godzinnego dostępu do diagnostyki inwazyjnej i angioplastyki wieńcowej;
 • Rocznie w oddziale leczonych jest ok. 1700 pacjentów;
 • Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii;
 • W oddziale pracuje 15 lekarzy w tym 11 specjalistów, 9 lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii oraz 26 pielęgniarek;
 • Dysponuje pełną diagnostyką kardiologiczną nieinwazyjną;
 • Od kilkunastu lat uczestniczy w wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych w różnych dziedzinach kardiologii;
 • Ściśle współpracuje z Zakładem Kardiologii Inwazyjnej oraz Poradnią Kardiologiczną;
 • Ściśle współpracuje również z ośrodkami referencyjnymi w zakresie kardiologii i kardiochirurgii;

ZAKRES WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ

 • Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu:
  - Choroby wieńcowej;
  - Następstw i powikłań zawału serca;
  - Niewydolności serca;
  - Nadciśnienia tętniczego;
  - Wrodzonych i nabytych wad serca;
  - Kardiomiopatii;
  - Zaburzeń rytmu i przewodnictwa;
  - Choroby krążenia płucnego;
 • Zajmuje się profilaktyką chorób układu krążenia;
 • Od 2007 roku jest ośrodkiem wszczepiającym układy stymulujące serce, a od 2009 roku również kardiowertery-defibrylatory;
 • W najbliższych latach planuje dalszy rozwój diagnostyki i leczenia elektrofizjologicznego chorób serca;

STRUKTURA ODDZIAŁU

 • 7-osobowa Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej z nowoczesnymi panelami do pełnego monitoringu czynności życiowych metodami nieinwazyjnymi i inwazyjnymi, w tym wspomagania serca kontrapulsacją wewnątrzaortalną oraz czasową stymulacją;
 • 33-osobowy oddział z wyodrębnionymi łóżkami szybkiej diagnostyki nieinwazyjnej;
 • Pracownia echokardiografii wykonująca badanie echokardiograficzne przezklatkowe oraz przezprzełykowe;
 • Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia wykonująca badania elektrokardiograficzne metodą Holtera,
 • 24-godzinną rejestrację ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera, testy wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze rowerowym;
 • Pracownia elektrofizjologii zajmująca się implantacją układów stymulujących dwu- i jednojamowych oraz kardiowerterów-defibrylatorów, jak również planową kontrolą chorych z implantowanymi stymulatorami i kardiowerterami;
 • Pododdział rehabilitacji kardiologicznej jest w trakcie organizacji;