www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kadra kierownicza:

Kierownik Oddziału

Lek. Stanisław Aptacy

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Izabela Parzych

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest zlokalizowany na I piętrze Budynku H Szpitala przy Al. Jana Pawła II 120A. W obecnym miejscu funkcjonuje od października 2012 r.

ZAKRES WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

·    wykonywanie znieczuleń ogólnych i przewodowych do zabiegów leczniczych operacyjnych i diagnostycznych,

·    badanie chorych, kwalifikacja i ustalanie zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych stanowiących przygotowanie do zabiegów leczniczych,

·    nadzór i sprawdzanie sprawności i jakości aparatury, sprzętu i leków używanych do celów anestezjologicznych,

·    intensywna terapia tj. postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia,

·    rehabilitacja pacjentów leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii w oparciu o bazę szpitalną.

 

Personel oddziału zajmuje się wykonywaniem znieczuleń do zabiegów operacyjnych, intensywną terapią, reanimacją i leczeniem bólu ostrego. Rocznie wykonujemy około 6 tys. znieczuleń. Każde stanowisko znieczulenia jest wyposażone w wysokiej klasy aparat do znieczulenia i monitor czynności życiowych. W okresie okołooperacyjnym stan zdrowia pacjentów jest monitorowany i nadzorowany w salach pooperacyjnych.

Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy respiratory, monitory, strzykawki automatyczne, pompy infuzyjne i inny sprzęt niezbędny do ratowania życia.

W procesie leczenia wykorzystujemy ponadto: urządzenia do ciągłych technik nerkozastępczych, bronchoskop, do monitorowania hemodynamicznego.

Pod kontrolą bronchoskopu wykonujemy tracheotomie przezskórne. Oddział ma całodobowy dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. Rocznie leczymy około 200 pacjentów. Wysokie kwalifikacje personelu i nowoczesne, zaawansowane technologicznie wyposażenie decydują o osiąganiu dobrych efektów leczniczych.

 

KONTAKT

Kierownik Oddziału            29/765 15 44
Pielęgniarka Oddziałowa     29/765 15 56

Pokój lekarzy                    29/765 15 49

Sekretariat                        29/765 18 94

Galeria zdjęć