www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej im. dr Jerzego Olszewskiego z poddziałami chirurgii naczyniowej i onkologicznej

Kierownik Oddziału dr n. med. Andrzej Jabłoński - tel. (29) 765-14-45
adres e-mail: andrzej.jablonski@szpital.ostroleka.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 • oddział podzielony jest na odcinki A i B łącznie licząc 53 łóżka;
 • dysponuje 4 – osobową salą intensywnej opieki pooperacyjnej z nowoczesnymi panelami do pełnego monitoringu pacjentów w stanie ciężkim;
 • wyposażony jest w 2 sale zabiegowe oraz osobną w pełni profesjonalną salę do leczenia chorych oparzonych;
 • posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej;
 • oddział II° referencyjności;
 • rocznie w oddziale leczonych jest ok. 2500 pacjentów, a liczba wykonywanych operacji sięga 1500;
 • pod opieką oddziału pozostają Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Naczyniowej oraz część chirurgiczna Poradni Onkologicznej;

ZAKRES WYKONYWANYCH OPERACJI

 • operacje chirurgii naczyniowej
  - wszystkie operacje zarówno planowe jak i ostre z zakresu chirurgii naczyniowej wykonywane klasycznie
  - operacje endowaskularne wykonywane na sali hybrydowej, wyposażonej w stacjonarne RTG z ramieniem C, firmy Toshiba.
 • operacje chirurgii onkologicznej
  - operacje raka piersi w tym nowoczesne leczenie operacyjne wczesnego raka piersi z leczeniem oszczędzającym pierś (BCT) oraz oszczędzającym węzły chłonne pachy (biopsja węzła wartowniczego);
  - operacje raka jelita grubego;
  - operacje raka żołądka;
  - operacje raka trzustki;
  - operacje raka skóry oraz warg;
  - operacje czerniaka skóry z procedurą biopsji węzła wartowniczego;
  - biopsje chirurgiczne węzłów chłonnych;
 • operacje chirurgii ogólnej
  - wszystkie operacje zarówno planowe jak i ostre z zakresu chirurgii ogólnej w tym operacje tarczycy, cholecystektomie laparoskopowe, operacje niedrożności jelit, powikłań choroby wrzodowej, operacje przepuklin z lub bez wszczepów z tworzyw sztucznych, przeszczepy skórne;
  - operacje urazów czaszkowo-mózgowych, klatki piersiowej i brzucha;
  - posiada duże doświadczenie w leczeniu ostrego zapalenia trzustki, żywienia pozajelitowego oraz leczenia oparzeń;

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

 • zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób zakresu chirurgii ogólnej, kwalifikacją do leczenia operacyjnego oraz kontrolą pacjentów po operacjach;
 • czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30;

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 • zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń obwodowego układu naczyniowego, kwalifikacją do leczenia operacyjnego z zakresu chirurgii naczyniowej oraz kontrolą pacjentów po operacjach naczyniowych;
 • mieści się w gabinetach nr 5 i 6;
 • czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30:
  - w godzinach 8.00 - 12.00 prowadzona jest część procedur diagnostyczno-terapeutycznych pod opieką pielęgniarską - Zofia Sierzputowska oraz Bożena Zabielska (badania ciśnień odcinkowych metodą Dopplera, oznaczanie wskaźnika kostka-ramię i inne);
  - w godzinach 12.00 - 15.30 odbywają się specjalistyczne porady lekarskie - lek. Dariusz Świtaj oraz lek. Grzegorz Dziwiszek;

PORADNIA ONKOLOGICZNA

 • zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób zakresu chirurgii onkologicznej, kwalifikacją do leczenia operacyjnego oraz kontrolą pacjentów po operacjach;
 • mieści się w MSS przy Al. Jana Pawła II 120A;
 • czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30;
 • w poradni pracują: Włodzimierz Kucharski, Wiesław Markowski, Elżbieta Pilawa i Jarosław Wawryszuk;

PATRON

Dr Jerzy Olszewski ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku w roku 1971. Specjalizację z chirurgii ogólnej ukończył w roku 1980. W marcu 1999 obronił pracę doktorską pt. "Ocena wyników leczenia choroby wrzodowej resekcją sposobem Rydygiera-Zaorskiego przy zastosowaniu szwu dwu- i jednowarstwowego", uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Życiem zawodowym był w całości związany z ostrołęckim Szpitalem. Pracował początkowo pod okiem swego mistrza i zarazem przyjaciela, doktora Jędrzeja Gajdy. Następnie od 1983 roku jako ordynator Oddziału Chirurgicznego oraz Specjalista Wojewódzki ds. Chirurgii Ogólnej. Był również Przewodniczącym Komitetu Wojewódzkiego NFOZ w Ostrołęce.

Zyskał uznanie jako bardzo zręczny operator, rozważny i dociekliwy chirurg. Wykształcił wielu specjalistów różnych dziedzin chirurgii. Był autorem 14 i współautorem 13 publikacji m.in. w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym, Urologii Polskiej i Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej, a także autorem 10 i współautorem 18 referatów wygłoszonych na zjazdach i konferencjach naukowych w wielu miastach w Polsce.

Wysoko cenię Jego umiejętność klinicznego rozumowania, dociekliwość i spostrzegawczość łączone z dobrze opanowaną techniką operacyjną, a także Jego walory osobiste: spokój, opanowanie, życzliwość okazywane zarówno chorym jak i współpracownikom. - prof. dr hab. A.Kawalski

Odszedł od nas nagle w pełni sił Człowiek zdolny, uczciwy i prawy. Mój znakomity Uczeń i Przyjaciel. Zawsze spokojny i taktowny zyskał sobie szacunek kolegów, współpracowników i pacjentów. Odszedł od nas, lecz nie z naszych serc. - dr n. med. J.Gajda

Doktora Olszewskiego znałem z kontaktów redakcyjnych. Pisywał wspomnienia o zmarłych kolegach-lekarzach i podawał je do druku na naszych łamach [T.O.]. Był człowiekiem uderzająco skromnym. Pamiętam, że miał smutne oczy. Przypisywałem to zawodowi, w którym na co dzień obcował z cierpieniem, strachem, śmiercią. Sensem Jego pracy było przywracanie ludziom zdrowia i dlatego, gdy medycyna okazywała się bezsilna, odczuwał to jako osobistą porażkę. Pracował i żył w cieniu śmierci. Jako lekarz przeciwstawiał się jej skalpelem i wiedzą medyczną. Jako autor wspomnień, starał się chronić od zapomnienia tych, którym żaden lekarz pomóc nie mógł. - S.Olzacki

ZESPÓŁ

LEKARZE

Ordynator - Andrzej Jabłoński
- dr n. med. na podstawie rozprawy doktorskiej: "Badania nad zastosowaniem wchłanialnych szwów jednowłóknowych do wykonywania zespoleń naczyniowych";
- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej;
- absolwent Akademii Medycznej w Warszawie A.D. 1985;

Z-ca ordynatora - Krzysztof Sosiński
- specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej;
- absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku A.D. 1988;

PIELĘGNIARKI

W oddziale prowadzone są działania w ramach promocji zdrowia poprzez między innymi realizację programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka piersi oraz edukacji pacjentów ze stomią jelitową.

Kadra pielęgniarska podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych, szkoleniach specjalizacyjnych, kursach kwalifikacyjnych oraz poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach.

Nasz oddział czynnie uczestniczy w dokształcaniu kadry pielęgniarskiej (również z innych ośrodków) w ramach kursów kwalifikacyjnych, organizowanych przez Stowarzyszenie Pielęgniarek I Położnych Na Rzecz Promocji Zawodu I Praw Kobiet OAZA, z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego oraz poprzez prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu chirurgii naczyniowej.

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Jolanta Prusaczyk

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

OPERACJE PLANOWE

Zapisu na planową operację Pacjent może dokonać osobiście w Sekretariacie Oddziału, pokój nr 447, w godzinach 7.00 - 15.00.

W przypadku konieczności zmiany terminu lub rezygnacji z leczenia prosimy o jak najszybsze powiadomienie Oddziału Chirurgii. Pacjent zgłaszający się do Oddziału Chirurgii w Ostrołęce celem wykonania planowej operacji powinien dostarczyć:

 • skierowanie do szpitala zawierające PESEL;
 • dowód ubezpieczenia;
 • RTG płuc z opisem - jeżeli było wykonane w przeciągu ostatniego roku;
 • grupę krwi - jeżeli była oznaczana w przeszłości, a Pacjent posiada jej wynik;
 • dokumentacją z dotychczasowego leczenia (karty informacyjne z przebytych hospitalizacji itp.).

ODWIEDZINY

Informujemy, że odwiedziny Pacjentów odbywają się:

 • w dni powszednie od 11.00 do 19.00;
 • w soboty, niedziele i święta od 9.00 do 19.00.

Informacji o stanie zdrowia Pacjenta udziela osobom upoważnionym lekarz prowadzący lub ordynator oddziału, a w godzinach popołudniowych i w święta lekarz dyżurny.

KONTAKT

 • Telefony:
  - sekretariat (29) 765-14-47
  - gabinet lekarski strona A (29) 765-14-50
  - gabinet lekarski strona B (29) 765-14-41
  - lekarz dyżurny (29) 765-14-38
  - ordynator (29) 765-14-45
  - dyżurka pielęgniarek strona A (29) 765-14-59
  - dyżurka pielęgniarek strona B (29) 765-14-17
  - oddziałowa (29) 765-14-48
 • Fax: (29) 765-26-68
 • E-mail: chirurgiaostroleka@wp.pl

Galeria zdjęć