www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Kronika

Początek działalności szpitala i lata wojenne

 

1564 r.

W Ostrołęce założono szpital–przytułek. Mieścił się na gruncie kościelnym, a utrzymywany był ze środków parafii i mieszczan.

1608 r.

Szpital spłonął w pożarze. Wkrótce został odbudowany.

1755 r.

W mieście, na terenie parafii istniał szpital dla ubogich o jednej izbie.

1775 r.

Szpital dla ubogich posiadał dwie izby, dwa alkierze, jedną sień i komin wyprowadzony ponad dach. Szpital był ogrzewany – w izbie i alkierzu, gdzie mieszkali ubodzy były kominki, a w drugiej izbie piec.

1781 r.

Szpital umiejscowiony na gruncie kościelnym, posiadał 4 izby, w tym alkierz oraz komin murowany i drzwi na zawiasach żelaznych.

1806-1807 r.

Szpital został zniszczony w wyniku prowadzonych działań wojennych – wojna francusko-pruska. Po wojnie szpital szybko odbudowano.

1811 r.

Szpital spłonął doszczętnie w pożarze, który zniszczył inne budynki parafii.

1827 r.

W mieście istniał szpital drewniany, jednak bardzo zniszczony i wkrótce został rozebrany na opał (przez Rosjan).

1844-1848 r.

Lata budowy nowego szpitala.

1848 r.

Oddanie do użytku nowego szpitala św. Józefa. Mieścił się na placu miejskim przy kościele farnym. Był to gmach murowany w stylu neoklasycystycznym, posiadający 11 sal i 40 łóżek.

1865 r.

Dyrektorem szpitala był doktor Wojciech Łazowski.

1886 r.

Dyrektorem szpitala był doktor Mateusz Słomiński.

1894 r.

Dyrektorem szpitala był doktor Józef Zubowicz.

1899 r.

W Ostrołęce rozpoczął pracę doktor Józef Psarski, obecny patron szpitala.

Luty 1904 r.

W Szpitalu Św. Józefa rozpoczęły pracę Siostry Miłosierdzia Zgromadzenia Św. Wincentego A Paulo. tzw. „Szarytki”.

1909 r.

Dyrektorem szpitala był Ignacy Wójcicki.

1914-1915 r.

Okres I wojny światowej. Zniszczenie szpitala i ewakuacja w lipcu 1915 r. W grudniu powrót Sióstr Miłosierdzia do pracy w ostrołęckim szpitalu.

1925 r.

Przed budynkiem szpitala postawiono pomnik Św. Józefa.

Dyrektorem szpitala był Tadeusz Szamota.

1933 r.

Dyrektorem szpitala był doktor Adam Kukliński, a lekarzem ordynującym Henryk Karbowski.

1936 r.

Dyrektor szpitala Adam Kukliński zaczął piastować mandat poselski. Na jego miejsce dyrektorem został doktor Henryk Karbowski.

1937 r.

Pracę w szpitalu w Ostrołęce rozpoczął doktor Kazimierz Maniszewski, który zaraz po przybyciu do miasta zaczął organizować Ośrodek Zdrowia w Ostrołęce i objazdowe ambulatorium PCK.

1939 r. wrzesień

Początek II wojny światowej. Ewakuacja szpitala. Aresztowanie lekarzy polskich. Szpital był zarządzany przez Niemców.

1941 r.

Dyrektorem Szpitala został Niemiec Ginter Liehrmann.

1940-1944 r.

W szpitalu pracowali lekarze niemieccy: Ginter Liehrmann, Oskar Beller, dr Ruberel. Po wybuchu epidemii duru brzusznego do Ostrołęki powrócili i pracowali w szpitalu polscy lekarze: Ryszard Ostaszewski, Zygmunt Lipiński, Stanisław Pawłowski, pielęgniarki: Bronisława Sawczyn, Maria Kamińska oraz Siostry Szarytki – 2 z Prowincji Warszawskiej: s. Joanna Zielińska, i s. Zofia Stasiak i 4 z Prowincji Chełmińskiej.

1944 r.

sierpień

Akcja wyzwalania Ostrołęki. Ewakuacja szpitala. Zniszczenie szpitala na skutek bombardowań.

 

Działalność szpitala w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

 

15 września 1944 r.

Doktor Józef Psarski został powołany na Starostę Ostrołęckiego.

Styczeń 1945 r.

Powołano Komitet Odbudowy Szpitala.

Kwiecień 1945 r.

Do Ostrołęki powrócili lekarze Ryszard Ostaszewski i Zygmunt Lipiński.

1 czerwiec 1945 r.

Doktor Ryszard Ostaszewski został dyrektorem szpitala i rozpoczął jego odbudowę.

Sierpień 1945 r.

Powrócił do doktor Kazimierz Maniszewski i został Lekarzem Powiatowym. Zorganizował ambulatorium dla ludności miasta i okolic (w swoim mieszkaniu).

1946 r.

Odremontowano częściowo i oddano do użytku budynek szpitala. Po remoncie szpital liczył 100 łóżek: 20 wewnętrznych, 40 chirurgicznych (z pododdziałem ginekologiczno-położniczym) i 40 zakaźnych.

1949 r.

Powstanie Oddziału Położniczo-ginekologicznego w odrębnym budynku, jednak znajdującym się na placu szpitala. Ordynatorem oddziału został doktor Zygmunt Lipiński.

1950 r.

Ze szpitalem rozstał się dyrektor Ryszard Ostaszewski. Nowym dyrektorem został doktor Jerzy Zieliński.

10 czerwca 1952 r.

W szpitalu przestały pracować Siostry Miłosierdzia.

6 październik 1953 r.

Zmarł doktor Józef Psarski. Obecnie szpital nosi jego imię.

1955 r.

Powstał w szpitalu Oddział Dziecięcy, którego ordynatorem została doktor Hanna Jędruszak. Oddział utworzono w miejsce zlikwidowanego Oddziału Zakaźnego, którego istnienie uznano za niezasadne ze względu na znaczne obniżenie liczby zachorowań na choroby zakaźne.

1956 r.

Dyrektorem szpitala został doktor Zygmunt Lipiński.

28 wrzesień 1966 r.

Oddano do użytku nowy szpital przy ul. Sienkiewicza. Szpital liczył 290 łóżek. Dyrektorem szpitala został doktor Zbigniew Grosser a przełożoną szpitala była Pelagia Kolesińska.

1967 r.

Powstały dwa nowe oddziały szpitala umieszczone w wykończonym nowym skrzydle – Oddział Neurologiczny z ordynatorem Barbarą Mrozek oraz Oddział Laryngologiczny, którego ordynatorem był Mieczysław Jeleniewski. Obydwa oddziały liczyły po 25 łóżek.

1968 r.

Powołano po raz pierwszy nowego Ordynatora Oddziału Noworodkowego – doktor Helenę Sierzputowską. Dotychczas pieczę nad tym oddziałem miał ordynator Oddziału Dziecięcego.

15 marca 1973 r.

Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala – nowym dyrektorem został Jerzy Włodkowski, który zmienił na tym stanowisku doktora Zbigniewa Grossera

1974 r.

1.      Oddano do użytku Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej z Reanimacją. Oddział Liczył 4 łóżka. Ordynatorem został doktor Wawrzyniec Jeruzalski.

2.      Uruchomiono w szpitalu działalność Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, którego ordynatorem został dr n. med. Wiktor Stański.

15 sierpnia 1975 r.

1.      Przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wojewódzki Szpital Zespolony. Było to związane z utworzeniem nowego województwa ostrołęckiego.

2.      W szpitalu powstał Wojewódzki Zarząd Polskiego towarzystwa Lekarskiego, a jego Przewodniczącym został dr n. med. Jędrzej Gajda.

3.      Powstała Wojewódzka Przychodnia matki i dziecka, a jej szefową została doktor Hanna Jędruszak.

13 marca 1976 r.

Zmiana na stanowisku Dyrektora – nowym Dyrektorem została doktor Elżbieta Kacprzycka

Czerwiec 1977 r.

Rozpoczął działalność 32-łóżkowy Oddział Urazowo-ortopedyczny. Ordynatorem został dr n. med. Zygmunt Moczydłowski.

1 maj

1978 r.

1.      Zmiana na stanowisku Dyrektora Szpitala – Elżbietę Kacprzycką zastąpił doktor Edward Pogodski.

2.      W szpitalnym Dziale Pomocy Doraźnej zaczęła jeździć pierwsza karetka „R”.

1 marca 1979 r.

Powstał w szpitalu nowy oddział – Oddział Urologiczny liczący 28 łóżek. Ordynatorem został doktor Edward Pogodski, będąc jednocześnie dyrektorem szpitala.

1 września 1980 r.

1.      Zmiana Dyrekcji – nowym dyrektorem został doktor Jerzy Włodkowski.

2.      Oddano do użytkowania nowy pawilon dla przewlekle chorych, w którym znalazł lokalizację Oddział Neurologiczny, a później uruchamiane następne oddziały specjalistyczne.

Marzec 1981 r.

Oddano do użytku Przychodnię Specjalistyczną przy ul. Sienkiewicza, w odrębnym budynku przy szpitalu.

Maj 1981 r.

W pawilonie dla przewlekle chorych zaczął swoją działalność Oddział Wewnętrzny o profilu gastrologicznym. Ordynatorem został doktor Henryk Perkowski.

1982 r.

W szpitalu wykonano pierwszą gastroskopię.

1 marzec 1983 r.

Szpital ma nowego dyrektora, jest nim Maria Kraszewska, która zastąpiła na tym stanowisku Jerzego Włodkowskiego.

Grudzień 1983 r.

Rozpoczęła się budowa Nowego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

1985 r.

W szpitalu wykonano pierwszą kolonoskopię

8 listopada 1986 r.

Zorganizowano jubileusz 20-lecia Szpitala. W trakcie uroczystości zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia.

1987 r.

Oddano do użytku nowy budynek Pralni Szpitalnej, w którym znalazł lokalizację także magazyn szpitalny

1 czerwiec 1987 r.

Zmiana na stanowisku dyrektora – nowym dyrektorem został doktor Waldemar Miłuński, który zastąpił Marię Kraszewską.

14 styczeń 1989 r.

Pożar w szpitalu. W nocy spłonął budynek administracji szpitala, a wraz z nim cała dokumentacja w tym także akta osobowe pracowników – nie udało się nic uratować.

1 październik 1989 r.

Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala – nowym szefem został doktor Jerzy Hakało.

Październik 1989 r.

Reaktywowano w szpitalu działalność Izb Lekarskich. Pierwszym Przewodniczącym Izby Lekarskiej w Ostrołęce został wybrany doktor Kazimierz Gąska.

Listopada 1989 r.

Utworzono Izby Pielęgniarskie. Pierwszą Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych została wybrana mgr Czesława Smolec – Naczelna Pielęgniarka Szpitala.

1 marzec 1990 r.

Znów zmiana na stanowisku Dyrektora – nowy dyrektor to doktor Arkadiusz Szmidt.

7 kwiecień 1990 r.

Szpital zmienił patrona. Nowym patronem został doktor Józef Psarski, miejscowy lekarz i społecznik.

15 listopad 1990 r.

W tym dniu nowym dyrektorem szpitala został doktor Jerzy Napiórkowski.

Grudzień 1990 r.

Uruchomiono pierwszą część działalności nowego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Gorbatowa. Do nowych pomieszczeń przeniesiono Poradnie Specjalistyczne.

 

Najnowsza historia szpitala

 

Styczeń 1991 r.

Pożar w Oddziale Chirurgicznym. Ogień zaprószył pacjent, na szczęście udało się go ugasić i nikt nie ucierpiał.

1 marzec 1992 r.

Nowym Dyrektorem Szpitala został doktor Janusz Jankielewicz.

Styczeń 1993 r.

Przeniesienie siedziby Dyrekcji Szpitala do budynku nowego szpitala przy ul. Gorbatowa.

Marzec 1993 r.

W szpitalu wykonano pierwszą operację metodą laparoskopową. Był to zabieg usunięcia pęcherzyka żółciowego.

Sierpień 1994 r.

Z wizytą w naszym szpitalu gościł Minister Zdrowia Jacek Żochowski.

6 wrzesień 1995 r.

Nowym Dyrektorem Szpitala został dr n. med. Krzysztof Majewski.

Grudzień 1995 r.

Uruchomiono nowy 6-cio łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii Medycznej.

Wrzesień 1996 r.

1.      Szpital wzbogacił się w nowoczesny sprzęt diagnostyczny – tomograf komputerowy, mamograf, encefalograf dla dzieci (komputerowy).

2.      Szpital świętował jubileusz 30-lecia. Z tej okazji spotkali się byli i obecni pracownicy szpitala, znaczna część otrzymała różnego stopnia odznaczenia, medale i wyróżnienia.

27 lipiec 1997 r.

Na dyrektora szpitala został powołany doktor Wojciech Miazga.

1998 r.

1.      W budynku szpitala przy ul. Gorbatowa rozpoczęła działalność nowoczesna Centralna Sterylizatornia. Kierownikiem została inż. Mirosława Główczak.

2.      Do nowych pomieszczeń w tym samym budynku został też przeniesiony Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

31 grudnia 1998 r.

Szpital stał się samodzielnym zakładem budżetowym. Dotychczasowy Wojewódzki Szpital Zespolony decyzją Wojewody został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Od szpitala odłączono gminne i wiejskie ośrodki zdrowia.

1999 r.

Organem założycielskim szpitala (z mocy prawa) stał się Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Finansowanie usług medycznych przejęły Kasy Chorych na podstawie zawartych ze szpitalem umów.

1 październik 1999 r.

 Zlikwidowanie Przychodnię nr 1 przy ul. Kościuszki. W jej miejsce powstała przychodnia lekarza rodzinnego (prowadzona przez doktor Elżbietę Sikorską i Beatę Gadek).

1 listopad 1999 r.

Ze struktur szpitala zostały wyłączone Przychodnie Nr 3 i Nr 4 oraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Rzekuniu i Gminny Ośrodek Zdrowia w Kuninie – było to związane z faktem, że jednostki te samodzielnie podpisały kontrakty z kasą chorych.

2000 r.

1. Utworzono 12 łóżkowy Oddział Dermatologiczny. Kierownikiem Oddziału została doktor Maria Miłuńska.

2. Utworzono wyspecjalizowany Oddział Patologii Noworodka, liczący 16 łóżek z wydzielonym 4 stanowiskowym Pododdziałem Intensywnej Terapii. Ordynatorem został doktor Janusz Chełchowski.

3. Utworzono 4 oddziały dzienne: oddział rehabilitacji, szybkiej diagnostyki kardiologicznej, onkologiczny, leczenia uzależnień od alkoholu.

4. Szpital uzyskał tytuł Szpitala Promującego Zdrowie i przynależność do sieci szpitali promujących zdrowie.

5. Utworzono szkołę rodzenia i salę porodów rodzinnych.

6. Utworzono 26-łóżkowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Kierownikiem została mgr pielęgniarstwa Agata Justyna Ejdys.

Listopad 2001 r.

Szpital świętował uroczystość 35-lecia szpitala. Z tej okazji zorganizowano w porozumieniu z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym okolicznościową konferencję „Wczoraj, dziś i jutro ochrony zdrowia na Kurpiowszczyźnie”.

15 grudnia 2001 r.

Uruchomiono nowy Zakład Diagnostyki Inwazyjnej Układu Krążenia i Hemodynamiki, w którym zaczęto wykonywać badania koronarograficzne. Kierownikiem Zakładu został doktor Dariusz Karwowski.

2002 r.

Rozpoczął działalność Szpitalny Oddział Ratunkowy, który po przebudowie objął dotychczasową Izbę Przyjęć. 

Marzec 2002 r.

Pierwsza wizyta Komisji Akredytacyjnej z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, w wyniku której szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny na okres 1 roku.

Marzec 2003 r.

Ponowna wizyta Komisji Akredytacyjnej i ocena szpitala pod kątem zgodności ze standardami akredytacyjnymi. Tym razem szpital otrzymał pełną akredytację na 3 lata i bardzo wysoką punktację (93 na 100 możliwych do zdobycia).

Czerwiec 2003 r.

Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego przez Dyrektora CMJ Andrzeja Piskunowicza. Certyfikat jest ważny do 2006 r.

Grudzień 2003 r.

Uruchomiono nowoczesny Blok Operacyjny w nowym budynku Szpitala Specjalistycznego wraz z 10-cio łóżkową salą wybudzeń.

2004 r.

Szpital zajął 41 miejsce w rankingu pn. „Bezpieczny szpital bezpieczny pacjent” organizowanym przez Rzeczpospolitą i CMJ. Ranking wskazywał 100 najlepszych szpitali spośród około 700 szpitali publicznych.

2 grudnia 2004 r.

Wręczenie Certyfikatu ISO 9001:2000. W obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Marka Struzika po dokonanym audicie przez firmę Lloyd`s Register Quality Assurance szpital otrzymał Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9001:2000.

Październik 2005 r.

1.      Wice Marszałek Województwa Mazowieckiego Arkadiusz Czartoryski przekazał dla Oddziału Internistycznego o profilu gastroenterologicznym nowoczesne aparaty endoskopowe – 2 kolonoskopy i 1 gastroskop.

2.      W tegorocznym rankingu szpitali „Bezpieczny szpital bezpieczny pacjent” szpital zajął 35 miejsce w Polsce. Jest to 5 miejsc wyżej niż w roku poprzednim.

8 luty

2006 r.

Uroczyste przekazanie zainstalowanego nowoczesnego 64-rzędowego tomografu komputerowego.

25-27 kwiecień 2006 r.

Ponowna wizyta Komisji Akredytacyjnej w celu stwierdzenia zgodności postępowania z założeniami standardów akredytacyjnych. W wyniku wizyty szpital ponownie uzyskał Certyfikat akredytacyjny na okres 3 lat, tj. do maja 2009 r.

12 październik 2006 r.

Szpital świętował jubileusz 40-lecia. Z tej okazji spora część załogi otrzymała różnego rodzaju odznaczenia i medale.

W czasie uroczystości po raz pierwszy wręczono wprowadzony po raz pierwszy medal „Zasłużonemu dla szpitala w Ostrołęce”. Tym medalem oprócz pracowników szpitala wyróżniono także 5 osób lub instytucji szczególnie zasłużonych dla szpitala, których bez obawy można nazwać Przyjaciółmi Szpitala. W tej grupie odznaczonych byli: Zarząd Województwa Mazowieckiego, pan Jerzy Dobek- były wojewoda i wicemarszałek, a obecnie przewodniczący Rady społecznej Szpitala, Przedsiębiorstwo Stora Enso Ostrołęka, Euzebiusz Hoffman – wieloletni Dyrektor Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych, członek Rady Społecznej oraz członek Komitetu Pomocy Szpitalowi oraz Elżbieta Szyszkowska z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Marzec 2007 r.

1.      Szpital wzbogacił się o nowy aparat do kruszenia kamieni w układzie moczowym.

2.      Z wizyta w szpitalu gościła Ewa Kopacz – posłanka Platformy Obywatelskiej, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia (jesienią 2007 r. została Ministrem Zdrowia).

24 wrzesień 2007 r.

Początek remontu estakady podjazdowej do szpitala. Prace trwały do końca roku.

Listopad 2007 r.

Uruchomienie w Zakładzie Rehabilitacji leczniczej nowoczesnej kriosauny. Tego typu nowoczesny sprzęt posiada poza nami tylko jednak palcówka w Polsce.

Grudzień 2007 r.

1.      Nowoczesny sprzęt ortopedyczny do zwalczania bólów kręgosłupa przekazała szpitalowi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

2.      W naszym szpitalu kardiolodzy po raz pierwszy wszczepili pacjentowi rozrusznik serca. Pierwszy zabieg wykonał doktor Przemysław Chojnowski.

Styczeń 2008 r.

Na terenie szpitala firma Fresenius uruchomiła Stację dializ. Pacjenci tez nie muszą pokonywać dużych odległości znosić niedogodności związanych z transportem do innego szpitala.

Październik 2008 r.

Ranking Rzeczpospolitej „Bezpieczny Szpital” – zajęliśmy 38 miejsce pośród ponad 700 publicznych szpitali w kraju.

1 maj 2009 r.

Rozpoczęła działalność nowa kuchnia w szpitalu. Nowoczesny obiekt wyposażony w nowoczesny sprzęt umożliwiający przygotowanie posiłków w sposób higieniczny a zarazem szybki.

12 listopada 2009 r.

 

Poświęcenie Kaplicy Szpitalnej

Jest to pierwsza część uroczystości związanych z otwarciem Nowego Szpitala.Aktu poświęcenia dokonał biskup Tadeusz Bronakowski. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, Marszałek Województwa Mazowieckiego, władze miasta i powiatu oraz licznie przybyli pracownicy.

18 listopada 2009 r.

Przeniesienie działalności medycznej szpitala do nowego obiektu przy Al. Jana Pawła II 120 A. Akcja przenosin była zaplanowana na 2 dni. Dzięki sprawnej organizacji i ogromnej pomocy Straży pożarnej, Meditransu, Policji, Straży Miejskiej i innych osób dobrej woli udało się zakończyć przewożenie pacjentów już pierwszego dnia, około południa 

26 listopada 2009 r.

Szpital została laureatem konkursu EuroCertyfikat w kategorii Dobrej Praktyki Obsługi i Usług. Certyfikat jest ważny przez 1 rok tj. do dnia 25 listopada 2010 r.

30 stycznia 2010 r.

Uroczystość oddania do użytkowania i poświęcenia Nowego Szpitala przy al. Jana Pawła II 120 A. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Parlamentarzyści – Senator Krzysztof Majkowski oraz Posłowie na Sejm RP Andrzej Halicki, Arkadiusz Czartoryski. Byli też przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele rady społecznej szpitala, dyrektorzy okolicznych szpitali i zaprzyjaźnionych zakładów pracy i organizacji, pracownicy i pacjenci.

Uczestnicy uroczystości byli świtkami wyjątkowego wydarzenia dla szpitala wydarzenia – Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał Szpitalowi w Ostrołęce Sztandar. Z jego rąk sztandar przyjął Dyrektor, który następnie przekazał pocztowi sztandarowemu (skład pocztu: Michał Olszewski, Joanna Wargacka, Katarzyna Augustyniak).

12 maja 2012 r.

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej ma patrona. Został nim dr n. med. Zygmunt Moczydłowski, który utworzył oddział w 1977 r. na pamiątkę tej uroczystości odsłonięto wbudowaną w holu oddziału tablicę pamiątkową.

14 czerwca 2012 r.

W szpitalu dokonano poświęcenia i oficjalnego otwarcia 2. nowych pracowni – rezonansu magnetycznego i angiografii.

01 września 2013 r. Utworzono Oddział Onkologiczny. Po licznych działaniach i interwencjach udało się uzyskać kontrakt na stacjonarny oddział. Pierwszym Kierownikiem Oddziału została lek. Agnieszka Domurad.
1-3 października 2013 r. W Szpitalu odbył się audyt odnowieniowy Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2008, zakończony sukcesem i uzyskaliśmy na kolejne 3 lata Międzynarodowy Certyfikat Jakości.
20-22 listopada 2013 r. Ponowna wizyta Komisji Akredytacyjnej w celu stwierdzenia zgodności postępowania z założeniami sstandardów akredytacyjnych.
1 kwietnia 2014 r.

Przeniesienie Oddziału Psychiatrycznego do budynku przy Al. Jana Pawła II 120 A. Jest to ostatni oddział przeniesiony z ul. Sienkiewicza.

Jest to moment ostatecznego zakończenia inwestycji: „Budowa Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce”.
9 maja 2014 r. Uroczystość zakończenia inwestycji pn. „Budowa Szpitala Specjalistycznego”. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Tadeusz Nalewajk, Posłowie na Sejm RP i Europosłowie - Jarosław Kalinowski, Jerzy Borowczak, Arkadiusz Czartoryski, Andrzej Kania, Julia Pitera, Stanisława Prządka, Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski, Wicemarszałkowie i Radni Województwa Mazowieckiego – Wiesław Raboszuk, Wiesława Krawczyk, Marian Krupiński, Stanisław Rybski i Mirosław Augustyniak. Nie zabrakło przedstawicieli i reprezentantów samorządu terytorialnego i władz lokalnych, sław świata medycznego, przedstawiciele wielu zaprzyjaźnionych placówek medycznych i wielu innych zakładów pracy współpracujących ze szpitalem.
1 grudnia 2014 r. Oddanie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w dzierżawę firmie TMS Sp. z o.o.
29 października 2015 r. Nowoczesny sprzęt zasilił Zakład Kardiologii Interwencyjnej. Nowy aparat zastąpi poprzedni 14-letni koronarograf. Sprzęt został zakupiony dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Jego wartość wyniosła ponad 4 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowiło ponad 3,4 mln zł. Oprócz tego został zakupiony aparat do echokardiografii dla Oddziału Kardiologii i aparat do oceny parametrów krytycznych dla Oddziału Neonatologicznego.
11 kwietnia 2016 r. Rozpoczęto modernizacje i przebudowę budynku Przychodni Szpitala i części administracyjnej.
29 grudzień 2016 r. Uroczystość zakończenia modernizacji i przebudowy budynku Przychodni Szpitala i części administracyjnej oraz uruchomienie aparatu cyfrowego RTG do mammografii z funkcją tomosyntezy.
 

Opracowała mgr Grażyna Parzych

Opracowała mgr Grażyna Parzych