www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:
  • Strona główna
  • Aktualności
  • Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej Projektu pn: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VII.  Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego,
Działanie 7.1.  Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

Projekt został zrealizowany w okresie 24.06.2013r. do 30.11.2015r

Całkowita wartość Projektu wynosi 743 094,40 PLN z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 734 594,40 PLN, natomiast wydatki niekwalifikowane wynoszą 8 500,00  PLN.

Wydatki kwalifikowane Projektu zostały sfinansowane z następujących źródeł:

  • Wkład wspólnotowy (EFRR) (85%) 624 405,24 PLN
  • Budżet Państwa (14%) 102 843,22 PLN
  • Środki własne (1%) w kwocie 7 345,94 PLN w tym: z budżetu  Województwa Mazowieckiego w kwocie 7 278,17 PLN, oraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w kwocie 67,77 PLN

Wydatki niekwalifikowane zostały sfinansowane ze środków własnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

W ramach Projektu został zakupiony:

 

- sprzęt do nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia dla Oddziału Kardiologicznego. Zakupiony sprzęt pozwoli na diagnozowanie omdleń, ocenę ryzyka zgonu pacjentów w ciężkim stanie klinicznym, obserwację przebiegu terapii nadciśnienia tętniczego oraz monitorowanie hemodynamiczne pacjentów w ciężkim stanie klinicznym

 

- aparat ultrasonograficzny, oprogramowanie do szacowania ryzyka wystąpienia wad genetycznych, zestaw komputerowy i drukarka laserowa dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Zakupiony sprzęt pozwoli na wykonywanie badań ultrasonograficznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.09.2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.