www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

LEKI - Nowe zasady

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce uprzejmie informuje, iż ukazały się Dziennniki Ustaw nr 241 (poz. 1440 i 1441) i nr 242 (poz. 1442 i 1443) z datą publikacji 14 listopada 2011 r. zawierające Rozporządzenia:

  • Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające z dnia 28-10-2011 r.

(Dz. U. z 14.11.2011 r. Nr 241, poz. 1440)     - Link do tekstu rozporządzenia na stronie Ministerstwa Zdrowia.

  • Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przypisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością z dnia 28-10-2011 r.

(Dz. U. z 14.11.2011 r. Nr 242, poz. 1442)     - Link do tekstu rozporządzenia na stronie Ministerstwa Zdrowia

  • Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością z dnia 28-10-2011 r.

(Dz. U. z 14.11.2011 r. Nr 241, poz. 1441)     - Link do tekstu rozporządzenia na stronie Ministerstwa Zdrowia

  • Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne z dnia 4-11-2011 r.

(Dz. U. z 14.11.2011 r. Nr 242, poz. 1443)     - Link do tekstu rozporządzenia na stronie Ministerstwa Zdrowia