www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

ISO 9001:2008

dodał: Administrator (2016-10-24)
zmodyfikował: Administrator (2016-10-24)

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce z radością informuje, że Szpital w Ostrołęce ponownie przeszedł pomyślnie audit recertyfikujący systemu zarządzania jakością i uzyskał Certyfikat Jakości ISO zaświadczającego, że System Zarządzania Jakością Szpitala jest zgodny z międzynarodowymi normami zarządzania jakością.

Od 25 października 2016 r. jednostką nadającą certyfikat i stwierdzjącą zgodność z wymaganiami jest TUV NORD Polska.

We wrześniu 2016 roku w Szpitalu odbył się audit recertyfikujący systemu zarządzania jakością podczas, którego nasz szpital otrzymał deklarację zgodności, że system zarządzania spełnia warunki określone w normie ISO 9001:2008. Dzięki pozytywnemu wynikowi auditu certyfikat ISO został przedłużony na kolejne trzy lata. Audit został przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą i obejmował wszystkie szczeble zarządzania placówką i wewnętrzne procedury. Uzyskane przez szpital ponowne certyfikaty ISO przyznane zostały w zakresie udzielania wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, szpitalnych i opieki długoterminowej w zakresie świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia szpitalnego,  świadczenia medyczne w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w ambulotoryjnej opiece specjalistycznej, diagnostyce, rehabilitacji, profilaktycznych programach zdrowotnych, świadczenia pielęgnacyjne i  opiekuńcze w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

Certyfikat poniżej w zakładce Nasze Certyfikaty