www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków EFRR pn.: "E - zdrowie dla Mazowsza"

dodał: Administrator (2016-11-16)
zmodyfikował: Administrator (2017-06-20)

 

W projekcie brały udział następujące podmioty lecznicze: 

1.         Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,

2.         Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,

3.         Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,

4.         Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,

5.         Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie,

6.         Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,

7.         Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,

8.         Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce,

9.         Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,

10.      Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,

11.      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,

12.      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA"   Stacja Pogotowia Ratunkowego  i Transportu Sanitarnego  w Ostrołęce

13.      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,

14.      Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego  w Gostyninie,

15.      Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,

16.      Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,

17.      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,

18.      Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,

19.      Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp.  z o.o.,

20.      Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,

21.      Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.,

22.      Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,

23.      Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

Celem głównym projektubyło dostosowanie podmiotów leczniczych - partnerów projektu do wymogów ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1535 z póź. zm.). Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem wytwarzania, przechowywania oraz przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem.

 

Oprócz celu głównego zostały osiągnięte następujące opisowe cele: 

1)    stworzono możliwość sprawowania pełnego nadzoru właścicielskiego poprzez zbieranie jednolitych danych      on line z systemów informatycznych szpitali, które muszą spełniać zasadę interoperacyjności
i komplementarności,

2)    poprawiono bezpieczeństwo danych znajdujących się w obszarze opieki zdrowotnej,

3)    wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie informatyczne w codziennej pracy.

 

Realizując cele wdrożono repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w warstwie lokalnej oraz regionalnej u 23 podmiotów leczniczych działających na terenie Województwa Mazowieckiego, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Mazowieckie. Każdy Partner będzie zarządzał procesem tworzenia i gromadzenia EDM, przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów synchronizacji zawartości repozytorium EDM do warstwy regionalnej. Za pomocą specjalnie przygotowanych mechanizmów eksportu na poziomie lokalnym u danego PP istnieje możliwość przesyłania elektronicznej dokumentacji z sytemu SSI do Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM). Następnie dokumenty te za pomocą Szyny danych mogą być przesyłane do Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM), które znajdują się w warstwie regionalnej.

W RREDM znajdują się dwa elementy:

·          Regionalny System EDM, jako zbiór dokumentacji medycznej generowanej i rejestrowanej w postaci elektronicznej (cyfrowej),

·          Repozytorium Wspólne EDM, gdzie przechowywane mogą być kopie zapasowe LREDM dla wszystkich PP.

W ramach struktur LREDM oraz RREDM funkcjonuje CA (Centrum Autoryzacji) jako narzędzie informatyczne do wydawania i przechowywania podpisów elektronicznych niekwalifikowanych.

Na poziomie lokalnym CA będzie umożliwiało podpisywanie przez użytkownika z danego PP wszystkich dokumentów elektronicznej dokumentacji i umieszczane ich w LREDM i RREDM.